Kablage

Produkter

Kablage

ProvideU levererar de flesta typer av kablage. I många fall kan exempelvis Tyco- och Molexdon ersättas med ekvivalenta fabrikat, med samma kvalitet till en lägre kostnad. Utifrån idé eller skiss hjälper vi till att på ett kostnadseffektivt sätt ta fram kundunika kontakter, genomföringar och ingjutna kablage. Med andra ord de kablage du som kund behöver.