Tjänster

Tjänster

Kom med din idé och vi hjälper till med CAD och framtagning av produktionsunderlag för bland annat overlayer, membrantangentbord, formsprutade och bearbetade plastdetaljer, formbundna och bearbetade mekanik- och plåtdetaljer samt kablage. Våra konstruktörer arbetar med 2D och 3D-CAD och kan även skapa fotografiska 3Dillustrationer och 3D-animationer utifrån CAD-modeller. Prototyper/skalmodeller Friformsframställning (FFF) är en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt i termoplast direkt från CADdata och görs med vår egen 3D-printer (Dimension 1200es). 3D-printern skapar modeller utan dyra verktygskostnader och det finns också möjlighet att tillverka kortare serier. Tekniken lämpar sig bäst för mindre föremål med komplexa former. Men också för att bygga större detaljer genom att i datorn dela 3Dmodellen med en pusselfunktion, för att sedan enkelt och hållbart montera ihop delarna.