ProvideU tecknar långsiktigt avtal med ett bolag som utvecklar och tillverkar stationära energilagringssystem. ProvideU kommer tillhandahålla tjänster såsom prototyping, industrialisering, serietillverkning samt test inom både PCB-A och boxbuild.

Robin Karlsson, Försäljningschef

”Vi har sedan 2017 arbetat tillsammans där både samarbetet och bolagen i sig har växt i takt med att åren gått. Det känns otroligt spännande och roligt att få vara med på denna resa och bidra till ett mer hållbart samhälle samt att detta system mycket troligt kommer vara en del av lösningen för den kapacitetsbrist det pratas om i elnäten framöver. Med bolagets system så skapas också förutsättningar för att intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor såsom solenergi och vindkraft kan utnyttjas i mycket högre grad.”

Fredrik Forngren, VD

Med det här avtalet i hamn så kan båda parter planera och säkra upp långsiktigt gällande material och kapacitet vilket i dessa tider är oerhört viktigt. Att ha varit med från att tillhandahålla ett par enkla kablage för 4 år sedan till att idag leverera kompletta system till samma kund är precis i linje hur vi vill utvecklas ihop med våra kunder. Jag är mycket nöjd med att vi ökar inom cleantech-segmentet och tar det som ett kvitto på att hela ProvideUs organisation gör ett mycket bra jobb och är öppna för nya innovationer.